GreenBoost
Greenboost Banner

GreenBoost®

De beste oplossing om het rendement van uw windprojecten te waarborgen en te vergroten.

GreenBoost® is het enige product op de markt met wind- en zekerheidsgarantie voor het project over een periode van tien jaar. De combinatie van deze beide vormen van garantie maakt het u derhalve mogelijk uw investeringen veilig te stellen en het rendement ervan te vergroten.

Windprojecten worden gezien als een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid doordat ze gebruik maken van beproefde technieken, lage en voorspelbare bedrijfskosten (gemiddeld 20% van de investeringen) met vaste, langlopende koopcontracten voor de afname van energie.

Niettemin is er enig risico aan verbonden.

  • Wind is een sterk wisselende bron van energie, met een kracht die van jaar tot jaar behoorlijk uiteen kan lopen (tot wel 30%), hetgeen direct van invloed is op uw resultaat.
  • Verder zijn windmolens complexe machines waar permanent toezicht op moet worden gehouden en die vanwege onderhoudswerkzaamheden regelmatig moeten worden stilgezet, met alle gevolgen van dien voor de beschikbare productie.

Principes


Windgarantie

Wij analyseren de historische gegevens van een park op uurbasis en zetten die af tegen de technische kenmerken van het park in kwestie (type turbine, ashoogte, de power curve, luchtverplaatsingseffecten, verwachte inzetbaarheid en geschatte P50), om vervolgens de impact in tijd te evalueren en de prijs van het windrisico te bepalen. Gezamenlijk stellen we vast waar voor het park de drempels en de limieten liggen die zullen dienen als basis voor de winstuitkering. Zodra de garantie vast omschreven is (drempels en betaaltermijnen), wordt er een contract met de verzekeraar getekend.

Aan het eind van elke periode analyseren wij de opbrengsten van het park.  

Al naargelang de eerder gedane berekeningen zijn partijen elkaar over en weer compenserende bedragen verschuldigd.


Gegarandeerde bedrijfszekerheid

De zekerheidsgarantie is gebaseerd op de garantie verstrekt door het onderhoudsbedrijf, vermeerderd met één procent.
Aan het eind van elke periode berekenen wij de bedrijfszekerheid per windmolen en kijken we of de drempel van één procent extra bereikt is.
Als de vast omschreven bedrijfszekerheid niet bereikt is, moet GreenBoost® (en eventueel ook het onderhoudsbedrijf) de cliënt voor de volle 100% voor de uitgevallen productie schadeloos stellen.


Samenvatting

wind guarantee principles

 
 

Stel het rendement van uw assets veilig

GreenBoost® stelt aandeelhouders in staat van tevoren exact te berekenen wat de jaarlijkse opbrengst zal zijn per aandeel, over de gehele looptijd van het contract.

De financiële risico's zijn derhalve minimaal en uw resultaat is veilig.

Improving wind project financials
wind financials legend

Uw project in vertrouwde handen

GreenBoost® is ontwikkeld door twee partijen die zich in de windsector hebben bewezen

 
Logo Greensolver
 

Onafhankelijk technisch expert voor wind en zon:

  • Exploitatie: 1 781 MW
  • Bouwbeheer: 1 683 MW
  • Consultancy en audits: 14 324 GW

Greensolver is gecertificeerd conform ISO 9001, ISO 14001, ISO 55001 en OSHAS 18001

Greensolver.net

Logo Newgreen

Onafhankelijk adviesbureau met een integrale benadering: beheer van industriële risico's, projectfinanciering, vermogensbeheer.

  • Verzekering: 120 MW
  • Projectfinanciering: 500 MW
  • Investering: 800 MW
  • Windgarantie: 200 MW

Newgreen.fr

Lees ook de Greensolver brochure.

Van de aanleg tot de exploitatie van windparken en zonnecentrales is het onze rol om het rendement van uw investeringen te verbeteren, door de kwaliteit van onze dienstverlening en doordat wij goed weten wat investeerders verwachten.