Bladesolver
background-greenboost

 

Bladesolver

Zo weinig mogelijk risico voor uw rotorbladen

De rotorbladen zijn blootgesteld aan risico's veroorzaakt door de omgeving of door slecht onderhoud en behoren daardoor tot één van de meest kwetsbare onderdelen van een windturbine.

Het is goed om te beseffen dat stilstand van een turbine zich in de loop der jaren verdubbelt, van gemiddeld 2,8 dagen per jaar in de eerste vijf jaar dat een turbine operationeel is, tot 5,3 dagen in de daarop volgende vijf jaar. Rotorbladen zijn verantwoordelijk voor gemiddeld  25% van deze stilstand.

Rotorbladen vallen vaak als eerste ten prooi aan bezuinigen waardoor reparaties worden uitgesteld. Terwijl tijdig repareren juist voorkomt dat er productie-uitval ontstaat en er over de hele termijn gezien alleen maar minder onkosten worden gemaakt. Vandaar dat wij met het oog op kostenreductie en verhoging van de productie Bladesolver hebben ontwikkeld, een unieke tool waarmee u de kosten verbonden aan rotorbladen merkbaar kunt verminderen. 

Principes


Stap 1: risicobeoordeling

Risico's verbonden aan de rotorbladen beoordelen wij via analyses van:

 • De historische data van het project en de gehele context daarvan
 • Elk risico dat de rotorbladen maar kan bedreigen:
  • Risico bij de fabricage: hoe zijn de bladen gefabriceerd, welke zwakke plekken zijn er van de fabrikant in kwestie bekend?;
  • De factor wind op de locatie: wat is het effect op de bladen van de in het gebied heersende wind: gemiddelde windsnelheid, turbulenties, windschering;
  • Bliksem: een niet te verwaarlosen factor, omdat dit risico in de onderhoudscontracten dikwijls niet gedekt is;
  • IJsvorming: ijsvorming is risico dat vaak over het hoofd wordt gezien. Toch dient ook daarop te worden gelet, want de beschermende coating op de rotorbladen kan door ijsvorming worden aangetast.
  • Erosie: dit wordt veroorzaakt door verschillende milieufactoren en is dikwijls de eerste oorzaak van schade.


Stap 2: indelen van risico's in categorieën

Op basis van de audit stellen wij een volledig rapport voor u op waarin we de risico's voor uw assets indelen in categorieën, opdat u kunt zien hoe groot of hoe klein die zijn.


 

Stap 3: de uitvoering

In overleg met u bepalen we voor elk van uw turbines welke oplossing het beste in praktijk kan worden gebracht.
Oplossingen die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

 • Nauwkeurige inspecties: hiermee kan de conditie van de rotorbladen regelmatig en tot in de details worden vastgesteld;
 • Bliksemafleiders: defecten als gevolg van blikseminslag voorkomen;
 • Beschermende tape: het aanbrengen van een beschermende tape, om de voorrand van de rotorbladen te vrijwaren van erosie;
 • Vortex generator: kan de productie van uw assets verhogen (met tussen de 1 en 3%) door het stall-effect (overtrek) te reduceren.
 

Stap 4: monitoren en installeren

Wij houden toezicht op de werking van uw rotorbladen en zullen op basis van de geconstateerde ontwikkelingen of incidenten een verbeteringsplan voor u opstellen.

Voordelen

Bladesolver is een complete oplossing, speciaal ontwikkeld om het rendement van uw assets te vergroten en u de volgende mogelijkheden te bieden:


Anticiperen op

 • Eventuele reparaties
 • Corrigerende maatregelen
 • Productieverlies


Maximaliseren van

 • De productie
 • De betrouwbaarheid van uw assets
 • De accuratesse van uw onderhoudsprogramma's
 • De levensduur van uw turbines


Minimaliseren van

 • De risico's voor uw rotorbladen
 • De operationele kosten
 • De verzekeringspremies

 

bladesolver

Contact

Voor nadere informatie gelieve u contact met ons op te nemen
Lees ook de Greensolver brochure.

Van de aanleg tot de exploitatie van windparken en zonnecentrales is het onze rol om het rendement van uw investeringen te verbeteren, door de kwaliteit van onze dienstverlening en doordat wij goed weten wat investeerders verwachten.