Bouw

Bouwbeheer

Een expert die waakt over de
aanleg van uw wind- of zonneparkproject met het oog op
– de planning
– het budget

 

Wanneer wij de aanleg van een windpark of zonnepark op ons nemen, zijn onze eerste prioriteiten: de kosten beheersen, vertragingen voorkomen (of die zo beperkt mogelijk houden), de kwaliteit van het project bewaken tot het moment van ingebruikname.
Gerekend vanaf 2008 zijn wij betrokken geweest bij de aanleg van in totaal 76 wind- en zonneparken (goed voor 1.692 MW) en mochten wij adviseren bij de aanschaf van 427 turbines.

 

Voorbereidende fase

De aanleg van een wind- of zonnepark vergt veel tijd, en er moet altijd eerst het nodige in het werk worden gesteld voordat daadwerkelijk met de aanleg kan worden begonnen. Onze teams assisteren u bij:

De projectbeoordeling en het wegnemen van risico's

 • Technische haalbaarheidsstudie
 • Het uitwerken en goedkeuren van technische studies
 • Het beoordelen van de vergunningen en andere officiële documenten
 • Het maken van een layout
 • Ontwikkelen en beoordelen van het concept-ontwerp
 • Beoordelen en selecteren van technische oplossingen
 • Vaststellen van het budget (Capex en Opex)

Assisteren bij aankopen

 • Eisen definiëren
 • Het uitschrijven en begeleiden van aanbestedingen (besteklijst, offerte-analyse)
 • Selecteren van leveranciers
 • Contractonderhandelingen
 • Logistiek van het materieel
 

Bouwtoezicht

Als de bouwvergunning eenmaal is verkregen, kan met de aanleg van het park worden begonnen. Wij assisteren u in alle fasen van de aanleg, tot aan de uiteindelijke overdracht van het park.
 • Voldoen aan veiligheid- en milieueisen (HSE)
 • Coördineren van leveranciers en onderaannemers
 • Kwaliteitscontrole van de werkzaamheden
 • Budget- en planningbeheer
 • Organiseren van de transporten
 • Voortgangscontrole
 

Overdracht van het park

Zodra uw wind- of zonnepark gereed is om te produceren, dient u voor de operationele fase te controleren dat de verrichte werkzaamheden voldoen aan het bestek en de contractvoorwaarden.

Wij regelen voor u de overdracht van uw assets in wind- en zonneparken en de eerste ingebruikname daarvan:

 • Technische documentatie
 • Windturbines of zonnepaneel installatie
 • Civiel werk / netinpassing
 • Overname inspecties

 

 

Aanleggen van een wind- of zonnepark – Tips

De aanleg van een wind- of zonnepark is een serieuze uitdaging die soms behoorlijk wat complicaties met zich mee kan brengen. Vandaar dat het zo belangrijk is om te kunnen terugvallen op een onafhankelijke deskundige partij die u alle technische en administratieve aspecten uit handen neemt.

Of het nu gaat om alleen de voorbereidende fase of de daadwerkelijke aanleg van een asset in zon- of windenergie, wij kunnen het allemaal voor u coördineren.

Bij elk project is de voorbereidende fase cruciaal, want die is bepalend voor de levensvatbaarheid van het geheel. Belangrijkste doelstelling is om de technische samenhang van het project in de verschillende stadia en met behulp van analyses te evalueren. Meer in het bijzonder doen wij dat door een risico analyse uit te werken, en verder door alle documenten en technische studies die betrekking hebben op het project te analyseren en uiteindelijk ook de offertes van de leveranciers te beoordelen.

Ongeacht wij betrokken zijn geweest bij de voorbereidende fase, kunnen wij te allen tijde de coördinatie van de aanleg op ons nemen. Het kan interessant zijn voor projectontwikkelaars, investeerders of beleggers in duurzame energie om een beroep te doen op een onafhankelijke deskundige partij die zich voor deze fase sterk wil maken, met een scherp oog voor een deugdelijke kwaliteit van de werkzaamheden. Gedurende de bouw blijven we er bovenop zitten om te kijken of het project van het wind- of zonnepark binnen de termijn gereedkomt en binnen de begroting blijft en of alles volledig conform de veiligheid en millieu normen is.

Wanneer u ervoor kiest om Greensolver de regie te laten voeren over de aanleg van uw asset in zon- of windenergie, kunt u ervan verzekerd zijn dat uw project wordt aangestuurd door een team ervaren professionals. Wij hebben in de loop der jaren de nodige interne tools ontwikkeld (checklists en audits) die ons in staat stellen om het verloop van uw project te beheren. Tools waar we nog continu verbeteringen op aanbrengen. Onze ervaring met contractonderhandelingen en de uitvoering van werkzaamheden met alle relevante leveranciers betekent voor u dat u kunt profiteren van scherpe tarieven en een optimale service.

 

Lees ook de Greensolver brochure.

Van de aanleg tot de exploitatie van windparken en zonnecentrales is het onze rol om het rendement van uw investeringen te verbeteren, door de kwaliteit van onze dienstverlening en doordat wij goed weten wat investeerders verwachten.