Το Repowering είναι μια πρόκληση: μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος να βελτιώσετε την απόδοση του έργου σας και να επεκτείνετε την ζωή του, αλλά πριν ξεκινήσετε μια τέτοια διαδικασία, θα πρέπει να εξετάσετε την εφαρμοσιμότητα του repowering κάθε έργου.

Απαιτείται ενδελεχής έλεγχος στο κατά πόσο επηρεάζει και ποιό είναι το αντίκτυπο σε Ρυθμιστικά θέματα, Τεχνικά θέματα και εκτίμηση του Project.

Βασικές ερωτήσεις πριν λάβετε υπόψιν το repowering.

 • Η Νομοθεσία μου επιτρέπει να κάνω repower τα έργα μου, πριν από το επίσημο τέλος του κύκλου ζωής;
 • Το repowering προσθέτει πραγματικά αξία στα έργα μου, όταν όλα τα κόστη έχουν υπολογιστεί;
 • Τι τεχνικές τροποποιήσεις μπορώ να κάνω στα περιουσιακά μου στοιχεία χωρίς να παρουσιάσω μια νέα διαδικασία εξουσιοδότησης
 • Το FIT έρχεται στο τέλος του σύντομα στο αιολικό μου πάρκο και σκέφτομαι να αλλάξω τις ανεμογεννήτριες μου και να βάλω μεγαλύτερες- χρειάζεται να ξανά κάνω όλες τις διοικητικές διαδικασίες;
 • Θέλω να μετακινήσω μόνο 2 ανεμογεννήτριες, κρατώντας το ίδιο μοντέλο, χρειάζεται να πάρω καινούργιες δανειοδοτήσεις;
 • Στα παλιά μου πάρκα, τα περιβαλλοντικά και ηχητικά προαπαιτούμενα ήταν πιο ελαφριά τότε, πρέπει να τα ξανά κάνω αν αλλάξω ανεμογεννήτριες;
 • Όταν κάνουμε repowering, χρειάζεται νέα άδεια ή αλλαγή στην άδεια κατασκευής;
 • Το πάρκο μου είναι πάνω από 10 ετών και σε απόσταση 500μ από σπίτια, τι μπορώ να κάνω;
 • Για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, χρειαζόμαστε άδειες για να αλλάξουμε τα panel, δεδομένου του ότι πρέπει να τα αλλάζουμε τακτικά;
 • Πώς μπορώ να επιταχύνω το repowering του έργου μου, για να εξασφαλίσω ότι δεν θα σταματήσω την παραγωγή για πολύ;
 • Όταν κάνω το repowering, κρατάω την σύνδεση μου στο δίκτυο, ή πρέπει να κάνω αίτηση για καινούργια; Αν χρειάζομαι περισσότερη ενέργεια, έχω προτεραιότητα στην σειρά;
 • Φαίνεται ότι νέα προστατευόμενα είδη έχουν εγκατασταθεί κοντά στο πάρκο μου, μπορώ ακόμα να αλλάξω τις λεπίδες μου;
 • Όταν κάνω repower, πόση από την αρχική εγκατάσταση μπορώ να κρατήσω; Δρόμους, θεμέλια, καλώδια;

…και πολλά άλλα

Τι παραδίδουμε σε εσάς:

Μία αρχική συζήτηση για αναζήτηση ιδεών που σας επιτρέπει, με μικρή οικονομική προβολή, να καθορίσετε αν μια ολοκληρωμένη ανάλυση του repowering είναι αναγκαία.

Σε αυτή την περίπτωση, τότε παίρνετε μια ολοκληρωμένη ανάλυση όλων των κινδύνων και των απαραίτητων βημάτων για να επιτευχθεί το repowering, μαζί με μια οικονομική εκτίμηση της επίδρασης


Πλεονεκτήματα για εσάς: 

Παίρνετε μια ολοκληρωμένη 360° ανάλυση του δυνητικού repowering του περιουσιακού σας στοιχείου και έναν οδηγό διαδικασιών σε μόνο 4 εβδομάδες


Καλέστε μας τώρα να μιλήσουμε για το Repowering

Όλα τα δεδομένα παραμένουν ανώνυμα και προστατεύονται.

Επικοινωνήστε μαζί μας