Η καλύτερη λύση για να προστατεύσετε τα έσοδα από τα αιολικά έργα.Η μόνη υπηρεσία που εγγυάται και τον άνεμο και την διαθεσιμότητα για ένα αιολικό έργο.

Από σήμερα το GreenBoost® είναι η μόνη υπηρεσία που εγγυάται και τον άνεμο και την διαθεσιμότητα για ένα αιολικό έργο σε μια περίοδο πάνω από 10 χρόνια κάνοντας δυνατή την προστασία των εσόδων και ενισχύοντας υποθέσεις τραπεζών.

Τα αιολικά έργα είναι σπουδαία υποδομή να υπάρχει σε ένα χαρτοφυλάκιο διότι έχουν χαμηλό και προβλέψιμο κόστος (20% των εσόδων), υψηλό gearingratios (έως 80%) και μακροχρόνια PPA.

Ωστόσο, τα αιολικά έργα κουβαλούν κάποια ρίσκα:

  • Ο άνεμος είναι πολύ μεταβλητός από χρονιά σε χρονιά- με άμεση και καθοριστική επίδραση στα έσοδα
  • Οι ανεμογεννήτριες είναι ηλεκτρομηχανικά μηχανήματα που απαιτούν συντήρηση και συνεχή παρακολούθηση έχοντας μια άμεση επίδραση στην διαθεσιμότητα

Εγγύηση ανέμου

Η εγγύηση ανέμου μετριάζει το ογκομετρικό ρίσκο από την μεταβλητότητα στην παραγόμενη ποσότητα, συσχετισμένη με το αναμενόμενο μέσο ιστορικό επίπεδο παραγωγής, με χρονική περίοδο έως 10 χρόνια.

Εγγύηση διαθεσιμότητας

Βασιζόμενοι στην εγγύηση διαθεσιμότητας παρεχόμενη από τον κατασκευαστή της ανεμογεννήτριας καθορίζουμε το επίπεδο της εγγύησης στο 1% πάνω.

Στο τέλος του κάθε έτους, ένας υπολογισμός της διαθεσιμότητας γίνεται και χρησιμοποιείται για να καθορίσει ποια επίπεδα εγγυημένης διαθεσιμότητας έχουν επιτευχθεί.

Στην περίπτωση που η διαθεσιμότητα είναι κάτω από το άρτιο, GreenBoost® θα πληρώσει τον πελάτη αποζημίωση αντίστοιχη του ελλείμματος. Ωστόσο, αν η διαθεσιμότητα υπερβεί τις προσδοκίες, ο πελάτης θα κρατήσει το 100% του πλεονεκτήματος.

Βελτίωση των οικονομικών του project


To GreenBoost® προσφέρει στους ιδιοκτήτες των project την διαθεσιμότητα ώστε να καθορίσουν το ακριβές ετήσιο έσοδο ενός αιολικού πάρκου κατά την διάρκεια του συμβολαίου.

Μειώνοντας το οικονομικό ρίσκο με αυτό τον τρόπο όχι μόνο εγγυάται ομαλές αποδόσεις αλλά ακόμα αυξάνει αυτές τις αποδόσεις ενισχύοντας τους οικονομικούς όρους ενός project.


Ανεξάρτητος τεχνικός ειδικός αφοσιωμένος σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Η προσφορά μας χωρίζεται σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Διαχείριση κατασκευής
  • Διαχείριση λειτουργίας
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Καλέστε μας τώρα για να μιλήσουμε για το GreenBoost

Όλα τα δεδομένα παραμένουν ανώνυμα και προστατεύονται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ