Εκτεθειμένες σε περιβαλλοντικούς κινδύνους & γεγονότα (βροχή, πάγος, χαλάζι, χιόνι…), οι λεπίδες είναι ανάμεσα στα εξαρτήματα με τον περισσότερο κίνδυνο μιας ανεμογεννήτριας.

Οι ώρες που μια ανεμογεννήτρια βγαίνει εκτός λειτουργίας διπλασιάζονται με τα χρόνια: 2.8 μέρες ανά χρόνο στα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας, συγκριτικά με 5.3 στα τελευταία 5 χρόνια. Οι αποτυχίες λειτουργίας των λεπίδων συμβάλλουν έως και 25% των κανονικών ωρών εκτός λειτουργίας της ανεμογεννήτριας, ειδικότερα στο δεύτερο μισό της κανονικής ζωής της ανεμογεννήτριας.

Ωστόσο, οι λεπίδες συνήθως κάνουν την δουλειά τους με έναν διακριτικό ρόλο χωρίς να παίζουν έναν κύριο ρόλο. Πολύ σπάνια όταν ο προϋπολογισμός της συντήρησης πρέπει να μειωθεί, η λεπίδα είναι ένα από τα στοιχεία που θα θυσιαστεί. Αυτό όμως είναι μεγάλο λάθος. Να επιθεωρούνται και να επισκευάζονται μικρές επιδεινώσεις στις λεπίδες τακτικά είναι μια από τις πιο αποδοτικές στρατηγικές για να αποφευχθούν μεγάλες αυξήσεις στα λειτουργικά έξοδα.


Βήμα 1: Έλεγχος & Έκθεση με κατηγοριοποίηση των ρίσκων

Έλεγχος αξιολόγησης ρίσκου
Η Greensolver διενεργεί μια ανάλυση ρίσκου των λεπίδων σε βάθος, για να εντοπίσει περιοχές με κινδύνους. Ο έλεγχος περιλαμβάνει:

 • Ιστορικά δεδομένα & ιστορικό ελαττωμάτων
 • Διαδικασία κατασκευής
 • Παράγοντες ανέμου: κόψιμο ανέμου, αναταραχές, ορογραφία
 • Μετεωρολογικά γεγονότα: κεραυνός, πάγος, διάβρωση
 • Συμπεράσματα της επιθεώρησης των λεπίδων
 • Ηχητικά αντίκτυπα

Αναφορά κατηγοριοποίησης κινδύνων
Βασισμένο στον έλεγχο που έχει γίνει, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη αναφορά με κατηγοριοποίηση των ρίσκων, συμπεριλαμβανομένων:

 • Συνολική κατηγοριοποίηση των κινδύνων του περιουσιακού στοιχείου (από χαμηλό σε κριτικό)
 • Μετρίαση των κινδύνων, τεχνικές λύσεις προς εφαρμογή

Βήμα 2: Εφαρμογή τεχνικών λύσεων
Εφαρμόζουμε τις εγκεκριμένες τεχνικές λύσεις στις λεπίδες. Παρακολουθούμε συνεχώς τις διαθέσιμες τεχνολογίες στην αγορά για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες.

Οποιοδήποτε και να είναι το πρόβλημα, πάντα εντοπίζουμε και σχεδιάζουμε μία ιδανική λύση προς εφαρμογή στις λεπίδες σας:

 • HD επιθεώρηση των λεπίδων
 • Προστασία από κεραυνούς
 • Ταινία προστασίας από διάβρωση
 • Γεννήτρια Vortex

Βήμα 3: Παρακολούθηση&ενημέρωση
Για την διάρκεια του συμβολαίου:

 • Παρακολουθούμε τις δραστηριότητες των λεπίδων
 • Παρακολουθούμε της εφαρμοσμένες τεχνικές λύσεις
 • Παρέχουμε έκθεση με κατηγοριοποίηση των κινδύνων, η οποία ανανεώνεται ετησίως
 • Εντοπισμός των ευκαιριών για βελτίωση απόδοσης

Βήμα 4: Συνεχής παρακολούθηση & ενημέρωση
Παρακολουθούμε την δραστηριότητα των λεπίδων σας και σας παρέχουμε ένα αναβαθμισμένο πλάνο βελτίωσης τακτικά.


Μια λύση για να εφαρμοστεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της ζωής της λεπίδας


Κατασκευή 

 • Κατασκευαστική διαδικασία, έλεγχος ποιότητας
 • Διαπραγμάτευση ασφαλιστήριων συμβολαίων
 • Παίρνουμε τον έλεγχο των λεπίδων

Λειτουργία 

 • Επαναδιαπραγμάτευση των συμβολαίων Λειτουργίας & Συντήρησης 
 • Μείωση του ποσού των ασφαλίστρων
 • Μείωση του ποσού της Λειτουργίας & Συντήρησης

Επισταμένη Έρευνα 

 • Παροχή βοήθειας στον αγοραστή με τους κινδύνους που σχετίζονται με τις λεπίδες 
 • Έλεγχος των λεπίδων με κόκκινες σημαίες 
 • Επιθεώρηση των λεπίδων 

Πλεονεκτήματα


Το Bladesolver είναι μια 360° λύση σχεδιασμένη για να βελτιώσει την απόδοση του περιουσιακού σας στοιχείου, μέσα από την οποία θα έχετε την δυνατότητα:

 • Διορθωτικές κινήσεις
 • Δυνητικές επισκευές
 • Απώλεια παραγωγής
 • Παραγωγή & Απόδοση
 • Αξιοπιστία του περιουσιακού σας στοιχείου & διάρκεια ζωής
 • Πρόγραμμα συντήρησης
 • Ετήσιο ασφαλιστικό κόστος
 • Κίνδυνοι των λεπίδων
 • Λειτουργικά Έξοδα

Καλέστε μας τώρα για να μιλήσουμε για το Bladesolver

Όλα τα δεδομένα παραμένουν ανώνυμα και προστατεύονται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ