ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.

Τεχνική και Οικονομική Συμβουλευτική

Με πάνω από 18.6+ GW project να έχουν ελεγχθεί από το 2008, η Greensolver είναι μια από τους πιο έμπειρους δρώντες στα φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα. Έχουμε διενεργήσει επιστάμενες τεχνικές έρευνες σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα , και για τράπεζες αλλά και επενδυτές & κατασκευαστές, και οι δυο για μεγάλα χαρτοφυλάκια και μικρά μεμονωμένα project.

ASSET MANAGER

Διαχειρίζοντας έργα σε καθημερινή βάση για τα τελευταία 12 χρόνια, μας έδωσε μια μοναδική κατανόηση των πιθανών προβλημάτων που μπορών να εμφανιστούν σε ένα έργο.Αυτή η οικία γνώση δεν είναι η νόρμα στην τομέα, και είναι κάτι από το οποίο επωφελείστε από την Greensolver.

MEETING SHORT DEADLINES
 • Η ομάδα μας είναι έμπειρη και πολλές εξειδικεύσεις
 • Οι έλεγχοι γίνονται βήμα βήμα( κόκκινες σημαίες, 6μηνιαία αναφορά, τελική έκθεση)
 • Προσαρμόζουμε την προσφορά μας στις ανάγκες σας, ιδιαίτερα σχετικά με τα παραδοτέα

Consulting & advisory:18.6+ GW

Technical Due Diligence

Negotiating the best conditions for your contracts
 • Yield assessment
 • Plant design (optimisation & HSE requirements)
 • Feasibility studies
 • Permits
 • Contracts
 • Construction & commissioning schedule
 • Grid connection issues
 • Acoustic studies (if wind)

Performance Optimisation

Enhancing your asset performance
 • Lifetime optimisation
 • Bladesolver
 • Yaw alignment
 • Maintenance optimisation

Contract Negotiation

Negotiating the best conditions for your contracts
 • Equipment Supply Agreement
 • Balance of Plant
 • Operation & Maintenance
 • Electricity contracts

Cash-flow Assumption Review

Providing expert feedback on key assumptions
 • Revenues
 • OPEX
 • CAPEX
 • Financing