ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.

Τεχνική και Οικονομική Συμβουλευτική

Με πάνω από 15.5+ GW project να έχουν ελεγχθεί από το 2008, η Greensolver είναι μια από τους πιο έμπειρους δρώντες στα φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα. Έχουμε διενεργήσει επιστάμενες τεχνικές έρευνες σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα , και για τράπεζες αλλά και επενδυτές & κατασκευαστές, και οι δυο για μεγάλα χαρτοφυλάκια και μικρά μεμονωμένα project.

ASSET MANAGER

Διαχειρίζοντας έργα σε καθημερινή βάση για τα τελευταία 9 χρόνια, μας έδωσε μια μοναδική κατανόηση των πιθανών προβλημάτων που μπορών να εμφανιστούν σε ένα έργο.Αυτή η οικία γνώση δεν είναι η νόρμα στην τομέα, και είναι κάτι από το οποίο επωφελείστε από την Greensolver.

MEETING SHORT DEADLINES
 • Η ομάδα μας είναι έμπειρη και πολλές εξειδικεύσεις
 • Οι έλεγχοι γίνονται βήμα βήμα( κόκκινες σημαίες, 6μηνιαία αναφορά, τελική έκθεση)
 • Προσαρμόζουμε την προσφορά μας στις ανάγκες σας, ιδιαίτερα σχετικά με τα παραδοτέα

Consulting & advisory:15.5+ GW

Technical Due Diligence

Negotiating the best conditions for your contracts
 • Yield assessment
 • Plant design (optimisation & HSE requirements)
 • Feasibility studies
 • Permits
 • Contracts
 • Construction & commissioning schedule
 • Grid connection issues
 • Acoustic studies (if wind)

Performance Optimisation

Enhancing your asset performance
 • Lifetime optimisation
 • Bladesolver
 • Yaw alignment
 • Maintenance optimisation

Contract Negotiation

Negotiating the best conditions for your contracts
 • Equipment Supply Agreement
 • Balance of Plant
 • Operation & Maintenance
 • Electricity contracts

Cash-flow Assumption Review

Providing expert feedback on key assumptions
 • Revenues
 • OPEX
 • CAPEX
 • Financing