ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ενεργειακών Σταθμών-Project

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε μόνο υπηρεσίες. Αυτό διασφαλίζει στους πελάτες μας την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, όσο και ότι θα εφαρμόσουμε οτιδήποτε είναι δυνατό ώστε να βελτιώσουμε την απόδοση του ενεργειακού σας project στο μέλλον. Οι υπηρεσίες διαχείρισης των αιολικών και ηλιακών σας σταθμών προσφέρονται από τους έμπειρους μηχανικούς και οικονομολόγους. Η εμπειρία μας βασίζεται σε 2,660 MW αιολικών και ηλιακών έργων, υπό τεχνική και εμπορική διαχείριση (1404.7 MW από σήμερα).

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Αποδίδουμε κάτω από πίεση και μπορούμε να προσαρμόσουμε τα παραδοτέα αποτελέσματα στις ανάγκες σας:

 • Μορφή
 • Συμπεριλαμβανόμενα δεδομένα
 • Περιοδικότητα : μηνιαία, τετραμηνιαία ,ετήσια
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Πολλαπλά ControlRooms, σε FR/UK/NL/GR για τοπική και ταχύτερη αντιμετώπιση των μηνυμάτων συνεγερμού (10 λεπτα)

 • Λειτουργούμε 24/7 365
 • Αντιμετωπίζουμε τα θέματα μολίς αναγνωριστούν και τα διαχειριζόμαστε είτε εξ αποστάσεως είτε μέσω των εγχώριων sitemanagers και των siteO&M προμηθευτών

Ιστορικό: 2,660 MW

1,404.7 MW υπό διαχείριση

Τεχνική Διαχείριση

Επίβλεψη και έλεγχος παραγωγής και απόδοσης του σταθμού
 • 24/7 λειτουργία και monitoring
 • Μηνιαίες αναφορές/εκθέσεις
 • Επίσκεψη των τοποθεσιών
 • Παρακολούθηση της πρόσβασης των τοποθεσιών
 • Διαχείριση συντήρησης & βελτιστοποίηση
 • Βελτιστοποίηση απόδοσης του σταθμού
 • Συμμόρφωση HSE
 • Δήλωση RRM

Σε καθημερινή βάση οι ειδικοί μας δουλεύουν με τα λογισμικά Breeze&Synaptiq. Και τα δυο αυτά λογισμικά τους επιτρέπουν να έχουν πρόσβαση από μια μόνο πλατφόρμα στο monitor κάθε αιολικού και φωτοβολταϊκού πάρκου, ενισχύοντας έτσι την παραγωγικότητα.

Ένας από τους ειδικούς μας έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό λογισμικό που συνδέεται στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του σταθμού, στέλνοντας ειδοποιήσεις όταν επικοινωνία χάνεται.

Εμπορική διαχείριση

Διαχειριζόμαστε τις SPVs
 • In-house λογιστική
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Επεξεργασία πληρωμών
 • Διαχείριση χρεών
 • Διαχείριση των ενοικιαστήριων της γης
 • Διαχείριση ταμειακών ροών HSE compliance
 • Τιμολόγηση της πώλησης του ηλεκτρισμού

→ Greensolver Finance είναι μια επιτυχής κοινοπραξία μεταξύ της Greensolver και της PremierMonde, ορκωτοί λογιστές.

→ GreensolverFinance επιτρέπει στους επενδυτές, κατασκευαστές και στους ιδιοκτήτες των έργων να επωφελούνται από in-house εμπορικές και διοικητικές διαχειριστικές υπηρεσίες.

→ Διαχειριζόμαστε πάνω από 80 SPVs (συμπεριλαμβανομένων 880MW σε λειτουργία) για τους πελάτες μας.


Συστάσεις Εμπορικής Διαχείρισης

7

Χώρες

22

Portfolios υπό διαχείριση

30

Μητρικές εταιρίες

96

Λειτουργικά έργα

€1 200

εκατομμύρια εισοδηματικών ροών

604

Έκδοση λογαριασμών διαχείρισης

31

Δάνεια

32

Έλεγχοι λογαριασμών

5

Ενοποιήσεις χαρτοφυλακίων