ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Μηχανολογικές Υπηρεσίες

Έχουμε χτίσει μακροχρόνιες και ισχυρές σχέσεις με όλους τους βασικούς προμηθευτές. Αυτό μας διευκολύνει στο να εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας να επωφεληθούν από την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά.

Η εμπειρία μας στην κατασκευή αιολικών και ηλιακών πάρκων περιλαμβάνει πάνω από 76 πάρκα- 1,692 MW και έχουμε καταφέρει να προμηθεύσουμε 427 ανεμογεννήτριες σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Καθώς είμαστε στην αγορά από το 2008, αυτό μας επιτρέπει να έχουμε διάφορες μεθόδους, μεθοδολογίες και εργαλεία , συνεχώς βελτιωμένα και εμπλουτισμένα. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες εξασφαλίζουμε στα αιολικά και ηλιακά πάρκα σας ότι θα χτιστούν:

 • Στην ώρα τους
 • Μέσα στον προϋπολογισμό

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Είμαστε μια ομάδα μηχανικών που κατανοούν σε βάθος τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς των επενδυτών και των δανειστών. Έχουμε δεί έργα να κατασκευάζονται και έχουμε κάνει οικονομικά κλεισίματα.

Επίβλεψη κατασκευής έργων:
1,692 MW κατασκευασμένα έργα

Προ Χρηματοδότησης Τεχνική Επισταμένη Έρευνα

Reviewing the project bankability
 • Αποτίμηση απόδοσης
 • Σχεδιασμός των πάρκων (βελτιστοποίηση & Πολιτική υγείας και ασφάλειας
 • Μελέτη υλοποίησης
 • Άδειες
 • Συμβόλαια
 • Πρόγραμμα Κατασκευής & Ανάθεσης
 • Θέματα σύνδεσης στο δίκτυο
 • Ακουστικές μελέτες( για αιολικά πάρκα)

Προ-κατασκευή

Σχεδιασμός και προετοιμασία του σταδίου κατασκευής
 • Τεχνική Επιστάμενη Έρευνα
 • Αξιολόγηση Τεχνικών Λύσεων
 • Καθορισμός OPEX & CAPEX
 • Διαχείριση του καλέσματος για tender
 • Επιλογή προμηθευτών
 • Πλάνο ανάπτυξης HSE

 

 

Επίβλεψη Κατασκευής

Λειτουργούμε ως το κύριο σημείο επαφής για την κατασκευή των περιουσιακών σας στοιχείων
 • Συντονισμός των προμηθευτών και των υπεργολάβων
 • Αναθεώρηση/Ανασκόπηση Ποιότητας
 • Διαχείριση μεταφορών
 • Διαχείριση κόστους & προϋπολογισμού
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
 • Αναθεώρηση της συμμόρφωσης με τους κώδικες HSE
 • Έλεγχος διαδικασίας συμμόρφωσης

Commissioning Review

Managing taking over & commissioning
 • Technical documentation
 • Equipment / EPC
 • Balance of Plant
 • Grid substation