Μια μοναδική και ανώνυμη λύση για να έχετε ένα σημείο αναφοράς για τα αιολικά και φωτοβολταϊκά σας περιουσιακά σας στοιχεία.

Ο δείκτης της Greensolver κάνει δυνατή την σύγκριση παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων σε πάνω από 45 καίριων δεικτών απόδοσης.

 • 1700MW είναι εγγεγραμμένα στο εργαλείο αυτό
 • Περιουσιακά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία & Ιταλία
 • Πάνω από 20 διαφορετικά μοντέλα και περιουσιακά στοιχεία από 15 ετών πάρκα έως νέο λειτουργούντα πάρκα


Καθώς το έργο σας υποφέρει από ριψοκίνδυνους ανέμους ή από καταστάσεις ακτινοβολίας, ο κύριος μοχλός για να αυξήσετε την απόδοση του είναι η βελτιστοποίηση του της Λειτουργίας & Συντήρησης.

Χάρις στον Δείκτη της Greensolver μπορείτε να εντοπίσετε τις εργασίες που πρέπει να κατορθώσετε έτσι ώστε να αυξήσετε την κερδοφορία της επένδυσης σας.


Ο Δείκτης της Greensolver είναι μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή.

Μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιο σας, τα δεδομένα του αιολικού ή του φωτοβολταϊκού σας πάρκου θα ανεβεί στον Δείκτη της Greensolver.

Όλα τα δεδομένα παραμένουν ανώνυμα και προστατευμένα.

Όταν τα δεδομένα αναρτηθούν έχετε πρόσβαση στο φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον της πλατφόρμας του Δείκτη της Greensolver και σε πίνακες που θα σας επιτρέψουν να παρακολουθείτε και να συγκρίνετε την απόδοση του έργου σας.

Οι δείκτες σας θα συγκριθούν με τον πλανήτη του Δείκτη της Greensolver.

Για την κάθε ανάλυση θα μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα:

 • Ημερομηνίες
 • Πάρκο
 • Τοποθεσία

Φωτοβολταϊκά

Διαθέσιμη ανάλυση για φωτοβολταϊκά πάρκα:
 • Παγκόσμια κάθετη ακτινοβολία
 • Συντελεστής χωρητικότητας
 • Διαθεσιμότητα αναστροφέων (κατασκευαστή και μοντέλου)
 • GHI quartiles
 • Ειδική απόδοση (kWh)
Και για κάθε ανάλυση μπορείτε να ανοίξετε ανά:
 • Πάροχο συντήρησης
 • Τύπο πάρκου: οροφή, έδαφος, ηλιακό στέγαστρο
 • Tracker

 

Αιολικά

Διαθέσιμη ανάλυση για αιολικά πάρκα:
 • Ταχύτητα ανέμου στο κεντρικό ύψος
 • Διαθεσιμότητα
 • Ποσοστό απόδοσηςratio
 • P50 και P90 απόκλιση
 • Τύπος χρόνου εκτός λειτουργίας (προληπτικός, διορθωτικός, συντήρηση, διακοπή δικτύου)
 • Αριθμός αποτυχιών και ωρών εκτός λειτουργίας
 • Δείκτες συντήρησης (MTTR και MTBF)
Ύστερα μπορείτε να ανοίξετε με λεπτομέρεια:
 • Κατασκευαστής ανεμογεννήτριας
 • Πάροχος συντήρησης
 • Μοντέλο ανεμογεννήτριας
 • Ύψος κόμβου
 • Διάμετρος ρότορα
 • Ημερομηνία λειτουργίας

Δείτε την επίδειξη του Greensolver Index:

Είστε έτοιμοι να εγγραφείτε στο Greensolver Index;

Όλα τα δεδομένα παραμένουν ανώνυμα και προστατεύονται.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ