Η βελτιστοποίηση των έργων απαρτίζει ένα ΜΕΓΑΛΟ κομμάτι της συνολικής λύσης.
Προσφέρει μία πειστική, μετρήσιμη και εμφανή απάντηση στα προβλήματα που έχουν αναγνωριστεί.

Η βελτιστοποίηση είναι στοιχείο κλειδί που θα σας επιτρέψει να ανeβείτε κλίμακα και να ανταγωνιστείτε σε καλύτερους όρους.
Η καλύτερη απόδοση επιτρέπει την πρόσβαση σε περισσότερο κεφάλαιο.
Επέκταση σε πολλαπλές διαφορετικές τεχνολογίες θα αυξήσει την ζήτηση και την περιπλοκότητα στην απόδοση.Η καθιέρωση των καλύτερων πρακτικών στα αρχικά στάδια της απόκτησης ενός έργου θα εξοικονομήσει χρόνο και κόστος μακροπρόθεσμα.Διάρκεια διαδικασίας:
Τα έργα θα τρέχουν παράλληλα με το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο υπό διαχείριση.
Η διαδικασία διαρκεί 12 έως 18 μήνες


Προαπαιτούμενα διαδικασίας:
Η διαδικασία εκτελείται σε βάση λειτουργικού χαρτοφυλακίου
Η διαδικασία εκτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο με το λιγότερο 5 έργα


Δεδομένα κλειδιά για την διαδικασία:
Η διαδικασία βασίζεται κυρίως στην ανάλυση των δεδομένων του έργου που μας έχει προμηθεύσει ο πελάτης, μέσα από ένα dataroom.
Η διαδικασία αναλύει μια λίστα από βασικά δεδομένα.
Ένα οικονομικό μοντέλο BASE συμφωνείται για να χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς.


Διαδικασία σημείου επικοινωνίας:
Η Greensolver αναθέτει τους ηγέτες της ροής εργασιών σύμφωνα με τα παρακάτω 6 βήματα. Για παράδειγμα:
Βήμα 1, 2, 5: Asset Manager
Βήμα 3: Financial Analysist
Βήμα 4: Asset Manager, Executive and Legal Manager
Βήμα 6: Asset Manager, Technical Advisory Services Coordinator


Διαδικασία αναφοράς:
Περιλαμβάνει 3 μηνιαία αναφορά η οποία παραδίδεται στον Πελάτη και μια κλήση κάθε μήνα για να συζητηθεί η εξέλιξη της διαδικασίας.
Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τετραμηνιαίες εκθέσεις, και μηνιαίες κλήσεις.


Τι κάνουμε για τον πελάτη:
Καθορίζουμε, μετράμε και αναλύουμε KPIs.
Εστιάζουμε στην ανασκόπηση συμβολαίων, στην τεχνική και οικονομική ανάλυση των ρίσκων.
Εκτιμούμε την διαδικασία διαχείρισης των ενεργειακών έργων και τα κυριότερα στοιχεία που επηρεάζουν την βελτιστοποίηση αυτού.


Τι χρειαζόμαστε από τον πελάτη:
Αναμένουμε από τον πελάτη όλα τα βασικά δεδομένα για την αποστολή μας σε σωστή μορφή.
Χρειαζόμαστε πλήρη συνεργασία από τον Πελάτη όσο και από τους εργολάβους.


Ποιο είναι το αποτέλεσμα για τον Πελάτη
Η Greensolver θα παρέχει μια αναλυτική αναφορά της διαδικασίας, οδηγώντας στις συστάσεις/προτάσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν στην 2η φάση και την λίστα με τις δυνητικές δράσεις.
Η Greensolver θα καθορίσει και θα κλειδώσει το οικονομικό μοντέλο BASE για να θέσει τα επιθυμητές αποδόσεις και να παρέχει ένα στρατηγικό σχέδιο βελτιστοποίησης.


Μία αναφορά δυο φορές τον μήνα παρέχεται και μια κλήση κάθε μήνα οργανώνεται με τον Πελάτη


Τι κάνουμε για τον πελάτη:
Η Greensolver παρέχει υπηρεσίες παγκόσμιας βελτιστοποίησης σε επίβλεψη του συμβολαίου επί λειτουργία. Προχωρά στην εφαρμογή, παρακολούθηση και μέτρηση όλων των προτάσεων της φάσης 1, όσο και την διαχείριση των υπεργολάβων σε σχέση με την βελτιστοποίηση του έργου.


Τι χρειαζόμαστε από τον Πελάτη:
Αναμένουμε μια έγκαιρη αποδοχή των κύριων προτάσεων από τον πελάτη.


Ποιο είναι το αποτέλεσμα για τον Πελάτη
Η Greensolver προχωρά σε βελτιώσεις, αναβαθμίσεις, διαπραγματεύσεις, που θα οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα βήματα της διαδικασίας.
Βήμα 1 & 4: +1% παραγωγή
Βήμα 2: -1% μείωση κόστους
Βήμα 3: + 1,5 % % του IRR που έχει εκτιμηθεί
Βήμα 5: – 1% OPEX
Βήμα 6: Καλύτερες πρακτικές και πρότυπα αγοράς


Μηνιαία έκθεση παρέχεται στον Πελάτη.


Τι κάνουμε για τον Πελάτη:
Η Greensolver παρακολουθεί όλες τις τεχνικές, οικονομικές και μεθοδικές βελτιώσεις σε μηνιαία βάση, για κάθε ένα από τα 6 στάδια στο χαρτοφυλάκιο μέσω από KPIs.


Βήμα 1 έως 4: Διαθεσιμότητα, MTF, MTR, downtime, wakeeffect, temp…
Βήμα 2: Διαχείριση συμβολαίου
Βήμα 3: Επίπεδο μετρητών
Βήμα 5: Διαχείριση συμβολαίου
Βήμα 6: Κέρδη των υπαλλήλων


Η Greensolver θα μετρήσει οποιαδήποτε βελτιστοποίηση εφαρμόστηκε μέσα από το ενημερωμένο οικονομικό μοντέλο σε μηνιαία βάση, όσο και την αναφορά παραγωγής.


Το αποτέλεσμα της διαδικασίας βελτιστοποίησης θα μετρηθεί μέσα σε 12 μήνες από PST κύριων εφαρμογών.01 ΑΠΟΔΟΣΗ
reducing downtime, maximising production

 • Circular Active Management = Διαυγής και live μετάδοση δεδομένων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από τους παρόχους υπηρεσιών έως τους ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων έχουν πρόσβαση και ορατότητα σε όλα τα γεγονότα
 • Η διαθεσιμότητα και η Απόδοση αυξάνονται με την εστίαση στην μέτρηση, προσαρμογή και βελτίωση των σωστών καίριων δεικτών απόδοσης (KPIs)
 • Ανάλυση των κινδύνων και παρακολούθηση
 • Ενεργή διαχείριση ανταλλακτικών μερών
 • Βελτίωση επαλήθευσης δεδομένων και επικοινωνιακής αξιοπιστίας
 • Στρατηγική αποθήκευσης δεδομένων, backup και ανάλυση
 • Διαχείριση ελαττωματικού εξοπλισμού
 • Οροθέτηση (benchmark) των δεδομένων σας


02 ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών στην Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
 • Καλύτερος συντονισμός με το Δίκτυο και με τις αρμόδιες αρχές – Future proofing sites
 • Βελτιστοποίηση συμβολαίων υπηρεσιών – Απομάκρυνση από πλήρως ολοκληρωμένα συμβόλαια all-inclusive
 • Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών βάσει νομισματικών αποφάσεων και όχι τάσεων
 • Φυσική ασφάλεια – Καλύτερα μέτρα παρακολούθησης και πρόληψης
 • Στρατηγική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο – δοκιμή, έλεγχος, βελτίωση
 • Αποτελεσματική διαχείριση ασφαλιστικών απαιτήσεων. Χρησιμοποιείται τεχνολογία και συγκριτική αξιολόγηση για τη δημιουργία ισχυρισμών που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία
 • Μείωση εισαγωγής ενέργειας
 • Επανεξέταση σχεδίων για την βελτιστοποίηση της μακροχρόνιας παραγωγής


03 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

 • Αναδιάρθρωση χρέους/ Επαναχρηματδότηση των περιουσιακών στοιχείων
 • Επαναυπολογισμός της βασικής περίπτωσης εξαγοράς, οδηγούμενη από ιστορικά δεδομένα
 • SLAs βασισμένα στα περιουσιακά στοιχεία εξαρτώμενα από τον τύπο της επιχορήγησης
 • Εξέταση των PPA και αναδιάρθρωση
 • Εντοπισμός νέων μη-κριτικών εισοδηματικών ροών( GΟs, bitcoins, balancing)


04  ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

 • Ενοικιαστήριο – επέκταση της διάρκειας των ενοικιαστηρίων για την εκμετάλλευση της διάρκειας του κύκλου ζωής της τεχνολογίας
 • Ποινές – Επαναδιαπραγμάτευση των ποινών με PPA προσφέρει και το Δίκτυο
 • Νέες νομοθεσίες – Έχουμε την δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε και να συμμορφωνόμαστε με εναλλασσόμενα νομοθετικά προαπαιτούμενα
 • Αποθήκευση δεδομένων και χρήση δικαιωμάτων
 • Διαχείριση κατασκευής και ασφαλιστήριων συμβολαίων  
 • Συμβόλαια συντήρησης που εστιάζουν στην βελτιστοποίηση της παραγωγής 


05  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

 • Υιοθέτηση αποθήκευσης ενέργειας όπου αρμόζει και με προσεκτικό σχεδιασμό
 • Υιοθέτηση add on τεχνολογίας
  π.χ. string level monitoring, vortex
 • Εναρμόνιση δεδομένων και συνδεσιμότητα. Διαφορετικές πλατφόρμες, διαφορετικές τοποθεσίες, απομακρυσμένες τοποθεσίες, αναξιόπιστη επικοινωνία
 • Προχωρημένη ανάλυση δεδομένων και AI για προγνωστική ανάλυση και ανάλυση υποβαθμισμένης απόδοσης
 • Βελτιστοποίηση τάσης
 • Αντικατάσταση κύριων μερών κλειδί 
 • Προσδιορισμός της στρατηγικής τροποποίησης, παρακολούθηση και εφαρμογή 


06  ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 • Επανεξέταση των συμβολαίων των εργαζομένων
 • Προσφορά κινήτρων για υπερ-απόδοση
 • Διαπότιση της ουσίας της ιδιοκτησίας και της υποχρέωσης στους ανθρώπους σας με ανταμοιβές και ενεργή ομάδα διαχείρισης
 • Παροχή εκπαίδευσης και ένα πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Αντιμετώπιση των υπαλλήλων όπως θα θέλατε να αντιμετωπίζουν την επιχείρηση σας-τα περιουσιακά σας στοιχεία
 • Εξωτερικά: Ενεργή συμπερίληψη των κοινοτήτων και των ανθρώπων γύρω από τα περιουσιακά στοιχεία
 • Εξωτερικά: Ενεργή συμπερίληψη των ιδιοκτητών της γης και των αγροτών
 • Εξωτερικά: Υπόδειξη καλής και αποτελεσματικής διοίκησης της γης και του περιβάλλοντος σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη


 • Ορισμός των ομάδων του project και στις δυο πλευρές
 • Οριστικοποίηση του αντικειμένου εργασίας
 • Εφαρμογή ενός απαραίτητου νομικού πλαισίου
 • Εκκίνηση κοινοποίησης όλων των δεδομένων του project μέσω του dataroom του πελάτη. Εκκίνηση του kick off meeting

Καλέστε μας τώρα για να μιλήσετε για τη βελτιστοποίηση στοιχείων

Όλα τα δεδομένα παραμένουν ανώνυμα και προστατεύονται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ