Οι δεσμεύσεις μας


Fully IndependentService Provider


Οδηγούμενη από την Ποιότητα


Constantly Re-inventing &Innovating

Η Greensolver δημιουργεί Περιβαλλοντική και Οικονομική Αξία. Διευκολύνουμε την υψηλή διεθνή ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας μέσα από την βελτιστοποίηση της παραγωγής και της απόδοσης του επενδυτικού κεφαλαίου.Είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι.Δεν είμαστε κατασκευαστές, είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στο να είμαστε μόνο προμηθευτές υπηρεσιών. Αυτό διασφαλίζει στους πελάτες μας την ολοκληρωτική και αδιάσπαστη προσοχή μας.Καθώς είμαστε πιστοποιημένοι με ISO55001 βλέπουμε την εταιρία μας όχι μόνο ως διαχειριστή περιουσίας αλλά ως βελτιστοποίησες αξίας. Από την κατασκευή στην λειτουργία και στην συμβουλευτική, πάμε ένα βήμα παραπέρα και συνεχώς ψάχνουμε τρόπους να αυξήσουμε την παραγωγή και να βελτιστοποιήσουμε τα κόστη των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και πάντοτε προγραμματίζοντας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


18.6+ GW of experience worldwide. We benefit from 6 European offices (Paris, London, Groningen, Dublin, Madrid & Athens) and 50+ employees dedicated to asset optimisation.

Οι φιλοδοξίες μας είναι παγκόσμιες αλλά παραμένουμε μία εταιρία ανθρώπινου μεγέθους, υπό την ιδιοκτησία ανθρώπων που διαχειρίζονται αυτά τα έργα καθημερινά, προσαρμοζόμαστε γρήγορα σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά και έχουμε όραμα για περεταίρω ανάπτυξη της εταιρίας. Η Greensolver είναι πιστοποιημένη με ISO 9001, 14001,55001 και OHSAS 18001. Αυτές οι πιστοποιήσεις επιβεβαιώνουν την δέσμευση μας για συνεχόμενη βελτίωση των υπηρεσιών μας με την υψηλότερη ποιότητα και βιωσιμότητα, δουλεύοντας μέσα στα πλαίσια των προτύπων υγείας και ασφάλειας.

9 COUNTRIES - 6 OFFICES
MULTI-SKILLED/MULTILINGUAL TEAM
QUALITY CERTIFIED

Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης μας περιλαμβάνουν τους τομείς της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας.


Over the last 12 years, Greensolver has delivered a significant number of successful international projects both in solar and wind.

“As a large provider of advisory and asset management services in solar and wind farms in the UK and across Europe, Greensolver is placed as a perfect strategic partner for us to achieve our own objectives”

— Giles Clarke- COO of National Energy

Η καινοτομία είναι μία από τις προτεραιότητες μας, ο κάθε διαχειριστής έργου επωφελείται από 10% του χρόνου του αφιερώνει στο κάθε έργο. Χάρη σε αυτό έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε καινοτόμες λύσεις.